מה כוללת צוואה?

 מה כוללת צוואה?

צוואה בכתב יד, בפני עדים, בפני רשות או בעל פה היא מסמך משפטי לכל דבר ועניין שבו משתמשים על מנת להסדיר את חלוקת הרכוש של אדם לאחר מותו. כפועל יוצא מכך, חשוב מאוד לדעת מה אמורה לכלול צוואה וכיצד מנסחים אותה

ניסוח נכון של עריכת הצוואה יכול לקצר משמעותית את התהליך שעובר מהרגע שבו אדם חלילה נפטר ועד שמחלקים את העיזבון והרכוש שלו על פי רצונו. אבל בשביל להבטיח תהליך כזה, יש צורך במסמך שיש לו תוקף משפטי. כאשר למסמך יש תוקף משפטי, המשמעות היא שבמידת הצורך ניתן להגיע אל בית המשפט על מנת להכריע בסוגיות כאלה ואחרות.

 

הגדרה של צוואה על פי החוק בישראל

כאן נכנסת לתמונה ההגדרה של צוואה לפי משרד המשפטים בפרט והחוק בישראל בכלל. בין היתר, הגדרה זו קובעת שמדובר על הצהרה בכתב שמהווה מסמך משפטי. בגלל שהיא מהווה מסמך משפטי, משתמשים בצוואה על מנת להסדיר את חלוקת הרכוש של אדם לאחר מותו. עם זאת, החוק הישראלי מכיר בארבעה סוגים ספציפיים של צוואות.

 

למה יש הבדל בין סוגי צוואות?

הסוג השכיח של צוואה היא זו שמבוססת על כתב יד. זו צוואה שאמורה להיות כולה כתובה בידי המצווה, עם חתימה שלו ובכתב ידו. יתרה על כך, החוק קובע שעל צוואה בכתב יד לשאת את תאריך העריכה גם כן בכתב היד של המצווה.

סוג אחר הוא של צוואה בפני עדים. זו צוואה שגם היא נעשית בכתב ועם תאריך, אך היא נחתמת בידי המצווה בפני שני עדים. לשם השוואה, יש גם אפשרות של צוואה בפני רשות והיא נאמרת בעל פה או מוגשת בכתב יד בפני שופט, לענייני ירושה, חבר בית דין דתי או נוטריון.

צוואה בעל פה היא המורכבת ביותר כי היא רלוונטית רק אם המצווה נמצא על סף מוות. מטבע הדברים, זה עניין שרגיש יותר להוכיח ועלולים להתעורר סביבו ויכוחים, מומלץ לקחת עורך דין לצוואה.

 

התוכן של צוואות

צוואה כוללת את כל הרצונות של המצווה לגבי האופן שבו יחלקו את העיזבון והרכוש שלו. בשביל לכתוב צוואה בכתב יד, מנסחים את פרטי המצווה, פרטי היורשים, אופן חלוקת הרכוש, רקע כלכלי ומשפחתי שיעיד על כשירות המצווה ועוד.

גם בצוואות אחרות, אלו הנושאים העיקריים שמרכיבים את התוכן של הצוואה. אם מנסחים היטב את הצוואה וכוללים בה את התוכן הרלוונטי, סביר להניח שיהיה קל לבצעה.

חדשות נוספות